100 LAT NIEPODLEGŁA……

 

 9 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Montaż słowno-muzyczny poprzedzony był odśpiewaniem hymnu narodowego o godz.11.11 w ramach ogólnopolskiej akcji Rekord dla Niepodległej. Uczniowie z klas 5-8 pod kierunkiem pani Anety Lach z wielkim zaangażowaniem pokazali drogę Polaków do wolności. Część artystyczna wprowadziła wszystkich w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli nie pozwalał zapomnieć o tożsamości narodowej i powodował, że Polacy stale wychodzili z inicjatywą walki za ojczyznę.

Cierpienie, łzy, przelana krew i nadzieja to biogramy często bezimiennych bohaterów, tych, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Dzień ten dla całej naszej społeczności szkolnej był piękną lekcją historii i patriotyzmu. Obyśmy w codziennym życiu umieli kultywować pamięć o swoich przodkach, wyrażać zainteresowanie kulturą, historią i teraźniejszą sytuacją kraju. Troskę o losy ojczyzny my, Polacy, winniśmy okazywać niemal nieustannie.

 „Kocham Cię, Polsko, za twą przeszłość sławną, 
Którą przyniosły miecze Twe waleczne…”

Aneta Lach