Konkurs plastyczny "Czy potrafię segregować odpady?"

Konkurs plastyczny "Czy potrafię segregować odpady?"

W dniu 25 września 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. dra Emila Kowalczyka
odbyło się uroczyste wręczenie nagród z konkursu plastycznego „Czy potrafię segregować
odpady?”, który był zorganizowany przez Panią Edytę Gombarczyk – nauczyciela
przedmiotów przyrodniczych oraz Panią Bogusławę Lichosyt – nauczyciela wspomagającego
w ramach akcji „Sprzątania Świata”.
Celem konkursu było promowanie prawidłowego postępowania z odpadami, poznanie zasad prawidłowej segregacji śmieci na terenie gminy Lipnica Wielka oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej.
W kategorii I: uczniowie klas 0-III oceniono 18 prac plastycznych, w kategorii II: uczniowie klas IV-VIII oceniono 6 prac plastycznych.
Przy ocenie prac Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy i jej wartości artystyczne.
Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody:
Kategoria I: uczniowie klas 0 – III:
I miejsce : Tomasz Łowas klasa III
Maja Daniel klasa I
II miejsce: Patryk Kramarz klasa I
III miejsce : Ksawery Jasiura klasa I
Nikola Łowas klasa I
Helena Kocur klasa III
Kategoria II: uczniowie klas IV-VIII:
I miejsce: Kinga Brenkus klasa V
II miejsce: Julia Bryniarska klasa IV
III miejsce: Szymon Gombarczyk klasa V
Nagrody zostały ufundowane przez firmę FCC Environment CEE

Wszystkim uczniom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w konkursie plastycznym „Czy potrafię segregować odpady?”.