Konkurs plastyczny "Czy potrafię segregować odpady?"

Konkurs plastyczny "Czy potrafię segregować odpady?"

26 września 2019 r. w naszej szkole wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego “Czy potrafię segregować odpady?”, który zorganizowały Panie Edyta Gombarczyk i Bogusława Lichosyt.
Celem konkursu było promowanie prawidłowego postępowania z odpadami, poznanie zasad segregacji śmieci na terenie gminy Lipnica Wielka oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej.
W kategorii I: uczniowie klas 0-III oceniono 18 prac plastycznych, a w kategorii II: uczniowie klas IV-VIII oceniono 6 prac plastycznych.
Przy ocenie prac komisja konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy i jej wartości artystyczne.
Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca:
Kategoria I: uczniowie klas 0 – III:
I miejsce: Tomasz Łowas, klasa III
Maja Daniel, klasa I
II miejsce: Patryk Kramarz, klasa I
III miejsce: Ksawery Jasiura, klasa I
Nikola Łowas, klasa I
Helena Kocur, klasa III
Kategoria II: uczniowie klas IV-VIII:
I miejsce: Kinga Brenkus, klasa V
II miejsce: Julia Bryniarska, klasa IV
III miejsce: Szymon Gombarczyk, klasa V
Nagrody zostały ufundowane przez firmę FCC Environment CEE.