Innowacja - ogródek szkolny

Innowacja - ogródek szkolny

W tym roku szkolnym w ramach innowacji pedagogicznej w naszej szkole powstaje ogródek szkolny. Adresatami innowacji są wszyscy uczniowie, a w szczególności uczniowie klas 4-8, którzy będą korzystali z ogrodu podczas lekcji przyrody, biologii, geografii, matematyki, czy plastyki. Realizacja innowacji pedagogicznej polegać będzie na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklicznych zajęć z uczestnikami koła ekologicznego wynikających z harmonogramu zaplanowanych prac ogrodniczych.
Ogródek szkolny jest odpowiedzią na kształtowanie świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, szacunku do różnorodnych form życia, właściwych i aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony a także wyjście naprzeciw wymogą edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.
Pierwsze działania już podjęto. Przed budynkiem szkoły posadzono wierzby całolistne, trzmielinę, żurawkę drobnokwiatową, sreberko, wrzośce, wrzosy, funkie.
I oto nasze efekty:

[tm-pg-gallery id=”5364″][/tm-pg-gallery]