Ogródek szkolny – przyrodnicze obserwatorium

Ogródek szkolny – przyrodnicze obserwatorium

Szkoła Podstawowa nr 4 im dra Emila Kowalczyka w roku szkolnym 2020/2021 realizowała innowację pedagogiczną „Ogródek szkolny – przyrodnicze obserwatorium”.

Adresatami tej innowacji byli wszyscy uczniowie, a w szczególności uczniowie klas 4-8, którzy korzystali z ogrodu podczas lekcji obowiązkowych i ponadobowiązkowych. Realizacja innowacji pedagogicznej polegała na przygotowaniu i posadzeniu różnych roślin, a następnie przeprowadzeniu cyklicznych zajęć z uczestnikami koła ekologicznego wynikających z harmonogramu zaplanowanych prac ogrodniczych. Celem innowacji było poszerzenie wiedzy przyrodniczej poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, praktyczne działania oraz wprowadzenie terapii ogrodniczej (hortiterapii), poprzez wykorzystanie roślin i pracę w ogrodzie.
Ogródek szkolny pełni rolę dydaktyczną, stwarza dzieciom możliwość poznania różnych gatunków roślin, wymagań glebowych oraz zasad ich pielęgnacji. Umożliwia obserwację ptaków i owadów, pozwala na przeprowadzanie eksperymentów przyrodniczych, rozbudza ciekawość dziecięcą. Praca uczniów w ogrodzie wyrabia nawyki dbania o rośliny i estetykę otoczenia, uwrażliwia na piękno przyrody, uczy wielu czynności związanych z utrzymaniem i pielęgnacją ogrodu.
W szkolnym ogrodzie przez cały rok szkolny można było prowadzić systematyczne obserwacje. To „przyrodnicze obserwatorium ” można było dostosowywać na bieżąco do potrzeb dydaktycznych, urozmaicać zajęcia (sadzić odpowiednio dobrane rośliny, obserwować zwierzęta, dokarmiać ptaki). W ogrodzie można było aktywnie pracować z uczniami, stwarzając ciekawe sytuacje dydaktyczne, rozbudzać ciekawość ekologiczną i wychowywać w poczuciu przynależności człowieka do świata przyrody.
Rezultatem tych działań jest wzbogacenie wiedzy o środowisku przyrodniczym, prowadzenie obserwacji ogrodu w różnych porach roku, poznanie różnych gatunków roślin oraz propagowanie działań ekologicznych. Ponadto zagospodarowanie terenu przyszkolnego poprawiło walory estetyczne otoczenia szkoły, podniesiono świadomość ekologiczną uczniów, rodziców i społeczności lokalnej, która obserwowała działalność dzieci.

W ogrodzie uczniowie wraz z nauczycielami przeprowadzili wiele prac a m.in.: utworzono ogródki skalne w których posadzono wiele roślin i krzewów: berberysy, wrzośce, żurawki, trzmieliny, sreberka, funkie, wierzby całolistne, a przestrzenie pomiędzy nimi wypełniono kamieniem dekoracyjnym oraz kolorowymi zrębkami. W donicach posadzono wrzosy, które malowniczo podkreślały jesienną porę roku. Wzbogacono ogród o kolejne rośliny: hortensje i turzyce. Zimą w ogrodzie pojawiły się karmniki, wykonane przez naszych uczniów, aby systematycznie dokarmiać ptaki a przy okazji je obserwować i poznawać ich zwyczaje. Wiosną wsadzono do donic aksamitki, dalie- rośliny ozdobne, aby kolorami kwitnących kwiatów nadały piękna temu miejscu i podniosły walory estetyczne ogrodu. Do naszego ogródka szkolnego zakupiono także stację meteorologiczną, dzięki której można teraz prowadzić obserwacje pogodowe.
Stworzenie ogródka przyszkolnego było wyzwaniem, a jednocześnie formą edukacji ekologicznej. Istotne było wykorzystanie istniejącej naturalnej przestrzeni wokół szkoły do celów dydaktycznych przy jednoczesnym zagospodarowaniu terenu. Uczniowie rozumieją ideę założenia ogrodu, chętnie w nim pracują, przebywają, czują się współgospodarzami ogrodu. Będzie on dla naszych uczniów innowacją pomocną w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej i społecznej. Będzie miejscem integracji uczniów, miejscem koleżeńskich spotkań, relaksu i odpoczynku.