Sprzątanie Świata - Polska 2021

Sprzątanie Świata - Polska 2021

Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2021” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia.

W tym roku akcja odbywała się pod hasłem: „Myślę, więc nie śmiecę”. Nad przebiegiem i organizacją całego przedsięwzięcia czuwała p. Edyta Gombarczyk.
Celem akcji było promowanie nieśmiecenia, zachęcanie do sprzątania cennych przyrodniczo i kulturowo terenów publicznych oraz promowania segregacji odpadów. W związku z tym tego dnia pani Edyta Gombarczyk wraz z uczniami klasy 6 przypomniała wszystkim zasady segregacji śmieci, jakie obowiązują na terenie gminy Lipnica Wielka. Następnie uczniowie wyposażeni w worki i rękawiczki udali się na sprzątanie wyznaczonych terenów. Oddział przedszkolny oraz klasy I-V udały się w kierunku lasu. Klasa VI prowadziła porządki wokół Pomnika Przyrody. Natomiast klasy VII-VIII zajęły się poboczami dróg w okolicach szkoły. Akcja przebiegła bardzo sprawnie, a efekty pracy były zadowalające. Mając na uwadze tegoroczne hasło, szczególnie zachęcamy, aby każdy z nas podjął działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych odpadów. Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które wielokrotnie powtarzane, w perspektywie czasu stają się wielkie.

Za przekazanie niezbędnych rzeczy do sprzątania (rękawiczki i worki), serdecznie dziękujemy władzą gminy Lipnicy Wielkiej.
Koordynator przedsięwzięcia dziękuje wszystkim za zaangażowanie i zaprasza do udziału w kolejnych programach ekologicznych.