Szkolny konkurs plastyczny "Zasady segregacji..."

Szkolny konkurs plastyczny "Zasady segregacji..."

We września 2021 r. w naszej szkole w ramach Akcji Sprzątanie Świata 2021 został zorganizowany szkolny konkurs plastyczny „Zasady segregacji śmieci na terenie gminy Lipnica Wielka”.

Celem konkursu było rozwijanie świadomości ekologicznej wśród dzieci, przybliżenie zagadnień prawidłowej gospodarki odpadami, utrwalanie zasad segregacji śmieci na terenie gminy Lipnica Wielka oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej.
Przy ocenie prac komisja konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy i jej wartości artystyczne.

Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca:
I miejsce: Jasiura Gabriela, klasa II
II miejsce: Bandyk Gabriel, klasa IV
III miejsce: Spyrka Mateusz, klasa II
IV miejsce: Gombarczyk Oliwier, klasa III
Gombarczyk Marcelina, klasa I
Gombarczyk Oliwia, klasa II
Leśniewska Oliwia, klasa II

Lauraci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim uczniom składamy serdecznie gratulacje i podziękowania za udział w konkursie.

Organizator konkursu
Edyta Gombarczyk