Wycieczka do Babiogórskiego Parku Narodowego

Wycieczka do Babiogórskiego Parku Narodowego

Dnia 20 października 2021r., uczniowie klas IV – VIII uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Babiogórskiego Parku Narodowego. Głównym jej celem było utrwalenie i poszerzenie wiadomości dotyczących znajomości otaczającej przyrody, życia roślin i zwierząt oraz integracja zespołu dzieci poprzez wspólne spędzanie czasu, nauki i rekreacji.

Wycieczka bardzo podobała się uczestnikom. Pełni wrażeń uczniowie wrócili do domu. Zwiedzili wiele ciekawych miejsc, poszerzyli wiedzę o florze i faunie Babiogórskiego Parku Narodowego. Wycieczka bardzo pozytywnie wpłynęła na uczniów, szczególnie zainteresowanych przyrodą. Babiogórski Park Narodowy to wspaniałe miejsce na poznanie historii, miejsca, osobliwości przyrodniczych. Warto tam pojechać jeszcze raz.