Lekcja geografii

Lekcja geografii

Klasa V przygotowała z masy solnej modele pagórka, na których zaznaczyli za pomocą skali barw ukształtowanie powierzchni. Niziny zaznaczono kolorem zielonym, wyżyny – kolorem żółtym, góry zaś – czerwonym lub brązowym.

Barwy niebieskie pozwalają rozpoznać zbiorniki wodne. Uczniowie swoją pracę wykonywali z wielkim zaangażowaniem.