Akcja charytatywna na rzecz chorej Klaudii

Akcja charytatywna na rzecz chorej Klaudii

Szanowni Uczniowie i Rodzice!
Z radością informujemy, że dobiegła końca prowadzona w naszej szkole przez Wolontariat i Samorząd Uczniowski akcja charytatywna na rzecz chorej Klaudii z Lipnicy Małej.

Dziewczynka choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Dzięki zbiórce pieniędzy ze sprzedaży ciast, ciasteczek i galaretek udało się nam zebrać 535 zł. Pieniądze zostały przekazane Rodzicom dziecka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tę akcję.