Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego

Szanowni Rodzice!
Od 21 lutego do 11 marca 2022r. odbędzie się rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego
w Naszej Szkole na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja odbywa się na zasadach, które określone zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz w zarządzeniu Nr 5/2022 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Wnioski o przyjecie do oddziału przedszkolnego można odebrać w szkole u nauczyciela oddziału przedszkolnego, dyrektora lub na stronie internetowej gminy.

Zapraszamy !