Akcja "Góra Grosza"

Akcja "Góra Grosza"

Nasza szkoła w listopadzie włączyła się do Ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” tj. zbierania monet groszowych. Celem tej akcji organizowanej przez „Towarzystwo Nasz Dom”, było zebranie funduszy na pomoc dla dzieci najbardziej potrzebujących, które nie wychowują się w swojej rodzinie.

Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę swoich rówieśników. Przynosili drobne monety. Akcja była dobrym przedsięwzięciem wychowawczym, gdyż pozwoliła uświadomić uczniom, że oddając choćby jeden grosz można przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej. Po zakończeniu tej szlachetnej akcji zebrane pieniądze zostały zważone, posegregowane oraz umieszczone w woreczkach. Dzięki Waszej ofiarności zebraliśmy 22,3 kg.
Zostaną one przekazane za pośrednictwem Poczty Polskiej TOWARZYSTWU NASZ DOM.
Grosze to nie są wielkie pieniądze. Siła tkwi w pomocy wielu osób. Macie wielkie serca i za to Wam dziękujemy.

Opiekunowie wolontariatu
E. Gombarczyk, A. Lach