Wycieczka dzieci z oddziału przedszkolnego

Wycieczka dzieci z oddziału przedszkolnego

Dnia 22 września 2022r. dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasa I udały się na wycieczkę do Gminnej Biblioteki, sali zabaw Partyland oraz odwiedziły i zapaliły znicza na grobie Patrona Szkoły dra Emila Kowalczyka.

Wycieczka miła na celu integrację dzieci, poznanie miejsca jakim jest Gminna Biblioteka, poznanie pracy bibliotekarza oraz poznanie miejsca gdzie znajduje się grób patrona naszej szkoły. Dzieci były zachwycone wyjazdem i spotkaniem z panią Stanisławą Kucek- kierownikiem biblioteki. Na zakończenie wycieczki na wszystkich czekała niespodzianka jaką była pyszna pizza i lemoniada.