Pieszy rajd turystyczny

Pieszy rajd turystyczny

W ramach konkursu “Odblaskowa szkoła” 12 października 2022 roku w naszej szkole zamiast lekcji odbył się XVIII Gminny Rajd Turystyczny im. Piotra Borowego – Ścieżkami i Szlakami Babiej Góry.

Uczniowie klas V – VII pod opieką nauczycieli przeszli kilkukilometrową trasą: Szkoła Podstawowa nr 4 w Przywarówce – granica państwa – Droga Rabczycka – Źródełko Piotra Borowego. W czasie wędrówki zwracana była uwaga na bezpieczeństwo uczestników oraz przypomniane zostały zasady poruszania się pieszych po szlakach turystycznych i drogach.