Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela to szczególne święto dla każdej szkoły w Polsce, podczas którego dziękujemy nauczycielom i pracownikom oświaty. Jak co roku uroczyste obchody odbyły się również w naszej szkole, gdzie nie zabrakło podziękowań, życzeń, a także … humorystycznych momentów.

Dnia 14.10.2022r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. dra Emila Kowalczyka odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania wszystkich zaproszonych gości, nauczycieli emerytów, Grona Pedagogicznego oraz pracowników szkoły. Organizatorzy uroczystości to uczniowie klas IV-VII. Celem akademii było uczczenie nauczycieli w dniu ich święta oraz podziękowanie im za trud włożony w edukację i wychowanie. Spotkanie rozpoczęto od części artystycznej. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Nie zabrakło również krótkich inscenizacji na temat życia szkolnego. Aktorzy w sposób humorystyczny pokazali, z czym muszą mierzyć się nasi kochani nauczyciele. Program artystyczny odsłonił tajemnice pokoju nauczycielskiego, różne nietypowe zachowania nauczycieli i wiele innych ciekawych rzeczy. Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.

Po tej części uczniowie złożyli życzenia i podziękowania oraz wręczyli drobne upominki. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych wspaniałych pedagogów. Wszyscy byli wzruszeni i zadowoleni.

Róża – wydruk z drukarki 3D (pomocy dydaktycznej z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości)