Ślubowanie klasy I

Ślubowanie klasy I

25 października 2021 roku o godzinie 9.00 odbyła się uroczystość ślubowania klasy pierwszej. W obecności uczniów, rodziców oraz nauczycieli uroczystość rozpoczęła się prezentacją filmu: „Asy z pierwszej klasy”.

Pasowanie na ucznia mogło nastąpić dopiero po egzaminie sprawdzającym wiedzę Pierwszaków. Dzięki poprawnym odpowiedziom uczniowie klas I zostali nagrodzeni medalami i dopuszczeni do ślubowania. Najważniejszym punktem było uroczyste ślubowanie, podczas którego w obecności sztandaru uczniowie przyrzekali strzec godności szkoły oraz honoru jej uczniów. Następnie dyrektor szkoły pani Bożena Marcinek za pomocą symbolicznego pióra dokonała pasowania na Uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Dra Emila Kowalczyka oraz wręczyła dzieciom dyplomy pasowania na ucznia. Od tej chwili pierwszaki oficjalnie należą już do braci uczniowskiej. Pod koniec uroczystości przyszedł czas na życzenia i prezenty dla pierwszoklasistów od rodziców i Rady Rodziców szkoły. Po życzeniach, dzieci udały się do klasy na torcika i słodki poczęstunek. Wszystkim Pierwszakom życzymy samych sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen.

(Zdjęcia i prezentacja została wykonana przy wykorzystaniu aparatu i innych narzędzi zakupionych z projektu „Laboratoria przyszłości”)