Szybko, sprawnie, bezpiecznie!

Szybko, sprawnie, bezpiecznie!

03.11.2022 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Uczniowie i nauczyciele, zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły. Wszystkie osoby będące w szkole zdążyły się ewakuować i udać na miejsce zbiórki.

Nad sprawnym przebiegiem ewakuacji czuwała Ochotnicza Straż Pożarna – Przywarówka. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji, które obejmowały praktyczne działania ewakuacyjne z zagrożonego budynku. Głównym celem próbnej ewakuacji było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.