Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2023/2023

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2023/2023

Szanowni Rodzice!

Od 27 lutego – 17 marca 2023 roku odbędzie się rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego w Naszej Szkole na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja odbywa się na zasadach, które określone zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) oraz w zarządzeniu Nr 4/2023 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego można odebrać w szkole u nauczyciela oddziału przedszkolnego, dyrektora lub na stronie internetowej gminy.

Zapraszamy !

Link do dokumentów dotyczących rekrutacji na stronie internetowej gminy Lipnica Wielka:
https://mieszkancy.lipnicawielka.pl/rekrutacja-do-publicznego-przedszkola-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-oraz-klas-i-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2023-2024/?fbclid=IwAR1r4DrBXkDa1aWw0gq_3TXYQ7Cicxkvn4Fi5g1gp3KlSmwIy7YXSvVDXKY