Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

“Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”
SENEKA

Majowe święta kojarzą się z radością i nadzieją. Uczą patriotyzmu i właściwej postawy obywatelskiej. 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Dnia 28.04.2023r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt z historii Polski, uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie. Podczas uroczystości przypomniano definicję ustawy zasadniczej oraz przybliżono okoliczności ustanowienia konstytucji z 1791 roku. Podkreślono, że był to drugi tego typu dokument na świecie i pierwszy w Europie. Uczniowie podkreślili również, iż Konstytucję Majową uchwalono w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Informacje wzbogaciły wiedzę historyczną o tym ważnym wydarzeniu patriotycznym. W trakcie występu zaśpiewano piosenki tematycznie związane z konstytucją. Nie zabrakło także odświętnych strojów.
Podczas apelu wystąpili uczniowie klas: V, VI, VII. Nasi aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Apel bardzo podobał się pozostałym uczniom i nauczycielom. Obudził uczucia patriotyczne wśród uczniów, a także w ciekawy sposób przedstawił wydarzenia historyczne.