Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023

Podsumowanie roku szkolnego 2022/2023

“Talent ist viel, Fleiß ist alles!”
– Talent to dużo, ale praca to wszystko!

Koniec roku to czas podsumowań osiągnięć uczniów z różnych dziedzin i przedmiotów, w tym także z języka niemieckiego.
Niewątpliwym tegorocznym sukcesem języka niemieckiego jest zaangażowanie i udział uczniów w dwóch konkursach językowych. Pierwszy z nich to Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego organizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, który składa się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Najważniejszym celem tego konkursu jest wyłanianie talentów językowych oraz rozbudzenie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów.
Szkołę Podstawową nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w roku szkolnym 2022/23 reprezentował uczeń klasy 8 Wojciech Kuliga.
Uczeń wykazał się dobrą wiedzą i umiejętnościami z języka niemieckiego. Reprezentował szkołę do etapu rejonowego włącznie.
Drugim konkursem był Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Austrii zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z Lipnicy Wielkiej, Lipnicy Małej, Jabłonki oraz Chyżnego. Celem tego konkursu było pogłębienie znajomości języka niemieckiego oraz stworzenie szansy poznania wartości wielokulturowych i wychowania w duchu tolerancji dla odmiennej kultury.
Naszą szkołę reprezentowali w tym konkursie dwaj uczniowie klasy 8, a mianowicie: Wojciech Kuliga i Szymon Gombarczyk, zajmując 7 i 9 miejsce na 16 uczestników.
Do kolejnych sukcesów języka niemieckiego należy innowacja pedagogiczna pod tytułem “Nauka i zabawa mogą iść w parze”.
Wychodząc z założenia, że uczeń najlepiej przyswaja wiedzę, będąc zaangażowanym w różnorodne działania, starałam się rozwijać pasje językowe moich uczniów i poszerzać ich kompetencje językowe, angażując ich w twórcze działania.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w dramie, inscenizacjach, tworzyli asocjogramy, prezentacje, collage i plakaty. Rozwiązywali krzyżówki i rebusy, a także chętnie śpiewali pioseneki w języku niemieckim, np. “Was ist dein Lieblingsfach”. Uczniowie mieli okazję pracować indywidualnie oraz grupowo. Na każdej lekcji uczyli się tolerancji, rozwijali swoją wrażliwość i empatię, a także przełamywali własną nieśmiałość i zahamowania.
Myślę, że ten rok można zaliczyć do udanych pod względem zaangażowania oraz rozwijania wiedzy i praktycznych umiejętności z języka niemieckiego w życiu codziennym.
Jak pisał J. Trojan: “Wystarczy tylko podejść z sercem do jakiejś rzeczy, a szczęście już samo się dołączy”. Słowa uznania i gratulacje należą się wszystkim uczniom klasy 7 i 8, którzy dobrze wykorzystali czas w tym mijającym roku szkolnym.

mgr Beata Agata Mastela