30 edycja akcji Sprzątanie świata Polska

30 edycja akcji Sprzątanie świata Polska

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział we wspólnym działaniu na rzecz poszanowania środowiska i włączyła się w ogólnopolską akcję Sprzątania świata.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia, a na terenie szkoły przez nauczycieli p. Edytę Gombarczyk i p. Bogusławę Lichosyt oraz uczniów należących do koła ekologicznego.
W akcji tej naprawdę nie chodzi o to, aby raz do roku wyjść i posprzątać otaczający nas teren, ale o wdrażanie młodego pokolenia do zmiany myślenia, nieśmiecenia, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działania na rzecz ochrony środowiska.
Mając na uwadze tegoroczne hasło „ Sprzątanie świata łączy ludzi” – cała społeczność uczniowska zaopatrzona w rękawiczki jednorazowe i worki wraz z opiekunami z uśmiechem na twarzy wspólnie posprzątali pobliski las, teren wokół szkoły, teren wokół Pomnika Przyrody oraz wzdłuż chodników.
Za przekazanie niezbędnych rzeczy do sprzątania (rękawiczek i worków) oraz ulotek informujących o zasadach segregacji śmieci na terenie gminy, serdecznie dziękujemy pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej.