Projekt "BohaterON w Twojej szkole"

Projekt "BohaterON w Twojej szkole"

W październiku 2023 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej realizowali projekt pt. “BohaterOn w Twojej szkole”. Celem akcji było upamiętnienie Powstania Warszawskiego.

Najmłodsi uczestnicy projektu, klasy 1-3, realizowali na lekcjach scenariusz pt. “Bohaterem być kiedyś i dziś”. Wysłuchali opowiadania “Jak zostałem bohaterem” Elizy Piotrowskiej oraz wykonali kolorowankę. Dowiedzieli się, jak zostać bohaterem w czasach pokoju. Poznali uniwersalne znaczenie takich pojęć jak ojczyzna i bohaterstwo. Uczniowie klasy 4-6 na lekcjach historii wysłuchali opowiadania, uzupełnionego ilustracjami, pt. ” Iskra nadziei” Magdaleny Górskiej. Wykonali zadania typu prawda – fałsz oraz tzw. latające plakaty. Najstarsi uczniowie z klas 7-8, po krótkiej pogadance przybliżającej im tematykę powstania, pracowali nad projektem pt. “Uparte serce tego miasta – warszawiacy i ich miasto oczami reporterów”. W wyniku ich pracy powstał szablon gazety przedstawiający wydarzenia sprzed blisko 80 lat. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem pracowali nad projektem, samodzielnie wykonywali powierzone im zadania, a wyniki ich pracy zaprezentowane zostały na gazetce ściennej na górnym korytarzu szkoły. Uczniowie zachęceni zostali również do dokonywania wpisów na portalu ”Dumni z powstańców” wyrażających uznanie dla uczestników Powstania Warszawskiego.

Koordynatorem projektu w naszej szkole była Pani Elżbieta Sobczak.