Program Domowi Detektywi "Jaś i Małgosia na tropie"

Program Domowi Detektywi "Jaś i Małgosia na tropie"

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła realizowała Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”, znajdujący się w bazie programów rekomendowanych wspólnie przez: Ośrodek Rozwoju Edukacji (MEN), Instytut Psychiatrii i Neurologii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. (więcej…)

Wycieczka klas IV - VIII do Wrocławia

Wycieczka klas IV - VIII do Wrocławia

W ramach projektu „Poznaj Polskę” w dniu 30 maja 2022 roku wybraliśmy się na trzydniową wycieczkę szkolną do Wrocławia – historycznej stolicy województwa dolnośląskiego, stanowiącego najważniejszy ośrodek kulturalny, ekonomiczny, akademicki i turystyczny południowo – zachodniej Polski. (więcej…)