O szkole

Witamy
Szkoła Podstawowa nr 4 w Lipnicy Wielkej

#

Rada Rodziców

Skład
Iwona Bandyk

Przewodnicząca

Magdalena Leśniewska

Zastępca przewodniczącej

Mariusz Karkoszka

Skarbnik

Barbara Brenkus

Sekretarz