O szkole

Witamy
Szkoła Podstawowa nr 4 w Lipnicy Wielkej

#

Rada Rodziców

Skład
Agnieszka Węgrzyn

Przewodnicząca

Magdalena Jasiura

Zastępca przewodniczącej

Mariusz Karkoszka

Skarbnik

Anna Brenkus

Sekretarz