Nowa Era Komputera

Nowa Era Komputera

Bezpłatne szkolenia komputerowe w Szkole Podstawowej nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej i Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej – Centrum

Bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu „Nowa era komputera” odbywają się z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 4 w Przywarówce. Projekt realizowany w Gminie Lipnica Wielka współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3,1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Lipnica Wielka, w wieku od 25 – 70 lat. Koordynatorem projektu jest dyrektor SP4 Bożena Marcinek.

Proponowane tematy szkoleń:

Rodzic w Internecie”

Mój biznes w sieci”

Internet dla seniora (działam w sieciach społecznościowych)”

Rolnik w sieci”

Kultura w sieci”

Moje finanse i transakcje w sieci”

Tworzę własną stronę internetową (blog)” .

Zajęcia, w których może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Lipnica Wielka w wieku 25-70 lat, odbywają się w grupach 12 -osobowych w okresie od października 2018 do lutego 2019 roku.

Każdy uczestnik może wybrać dogodny dla siebie tryb szkolenia: 2 dni po 8 godzin (zwłaszcza weekendami) oraz 4dni po 4godziny (w ciągu tygodnia, zwłaszcza popołudniami).

Szkolący się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów- informatyków, mają zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe i bufet kawowy.

Zakupione w ramach projektu komputery po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane uczniom Szkoły Podstawowej nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej- Przywarówce.

Rekrutację prowadzi Szkoła Podstawowa nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej.

Kontakt: e-mail: sp4@lipnicawielka.pl

Tel. 18 26 345 21

Więcej informacji na stronie internetowej Gminy Lipnica Wielka w zakładce „Projekty’.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach!!!

Dyrekcja, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej