Dożynki 2019 - Przywarówka

Dożynki 2019 - Przywarówka

„Zboża z pól już sprzątnięte, tradycja więc każe, by to godnie uczcili wszyscy gospodarze”
13 września 2019 r. przy Szkole Podstawowej nr 4 im. dra Emila Kowalczyka obyły się XXI Gminne Dożynki, których organizatorami byli Wójt Gminy Lipnica Wielka, Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Przywarówka oraz Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej. Było to wydarzenie wieńczące ogromny trud pracy włożony przez rolników podczas żniw.
Święto Chleba rozpoczęło się od dziękczynnej Mszy Świętej w kaplicy w Przywarówce. Po niej barwny korowód dożynkowy przy dźwiękach orawskiej muzyki udał się na plac przyszkolny, gdzie nastąpiło odsłonięcie Pamiątkowej Tablicy poświęconej Karolowi Wójciakowi ,,Heródkowi” w 50-tą rocznicę śmierci Artysty. Następnie Wójt Gminy Mateusz Lichosyt, Sołtys Józef Karkoszka i Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Bożena Marcinek wraz z zaproszonymi gośćmi podzielili się chlebem ze wszystkimi zgromadzonymi uczestnikami.
Uroczystość uświetnił koncert Strażackiej Orkiestry Dętej. W tym roku w ramach dożynek odbył się również ,,Turniej Sołectw”.
Program dożynkowy przygotowały także dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 pod kierunkiem p. Anieli Lach, p. Lucyny Łowas i p. Beaty Rudnickiej. Ukazały one dawne i obecne czasy życia na wsi w humorystycznej scence pt.,, Có to się na ty wsi porobiyło”. W pięknych słowach wierszy i przyśpiewkach orawskich opowiedziały także o chlebie – darze Stwórcy, który jest symbolem sytości i dostatku w każdym domu, a na który tak ciężko trzeba pracować. Przypomniały też z jaką czcią i szacunkiem do chleba odnosili się nasi dziadkowie ,,Kie mi spadnie jaki łokrusek to dźwigom z usanowaniem i całujym”. Nasz wielki poeta i patron szkoły dr E. Kowalczyk tak pisał o chlebie i trudzie Orawiaków gazdujących tu pod Babią Górą:

chlebie
Twardyś jako te zogóny skaliste
Urobionyś jako te rynce zylaste
Drogiś jako te zbójnickie talary
Budzis nadzieje i dodajes wiary
Dobryś jako to słónecko na wieśnianym niebie
Jakoz zyć bez Ciebie…
Nopiykniyjsy owocu
Trudu ludzkiego
I zmiyłowania boskiego
Posolonyś łzami
Pokrajanyś kłopotami
Smarowanyś nadziejami
Tu Twoje zacniynie
Bo my som
ORAWIANIE
W pięknych regionalnych strojach na scenie zaprezentował się także Zespół Orawianie, a ich tańce i śpiewy zachwyciły przybyłą publiczność. Obok sceny na gości czekały stoiska z produktami regionalnymi i rękodziełem ludowym. Nie zabrakło także różnych atrakcji dla dzieci. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców jak i gości. Wszyscy bawili się do późnych godzin wieczornych przy muzyce zespołu Zwyk. ( A. L, L.Ł)