Konkurs plastyczny "Czy potrafię segregować odpady?"

Konkurs plastyczny "Czy potrafię segregować odpady?"

26 września 2019 r. w naszej szkole wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego “Czy potrafię segregować odpady?”, który zorganizowały Panie Edyta Gombarczyk i Bogusława Lichosyt.
Celem konkursu było promowanie prawidłowego postępowania z odpadami, poznanie zasad segregacji śmieci na terenie gminy Lipnica Wielka oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej.
W kategorii I: uczniowie klas 0-III oceniono 18 prac plastycznych, a w kategorii II: uczniowie klas IV-VIII oceniono 6 prac plastycznych.
Przy ocenie prac komisja konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy i jej wartości artystyczne.
Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca:
Kategoria I: uczniowie klas 0 – III:
I miejsce: Tomasz, klasa III
Maja, klasa I
II miejsce: Patryk, klasa I
III miejsce: Ksawery, klasa I
Nikola, klasa I
Helena, klasa III
Kategoria II: uczniowie klas IV-VIII:
I miejsce: Kinga, klasa V
II miejsce: Julia, klasa IV
III miejsce: Szymon, klasa V
Nagrody zostały ufundowane przez firmę FCC Environment CEE.