Konkurs wiedzy o ruchu drogowym

Konkurs wiedzy o ruchu drogowym

W szkolnym konkursie wiedzy o ruchu drogowym w ramach akcji „Odblaskowa szkoła” brało udział 21 uczniów z klas od V do VIII. Konkurs odbył się w poszczególnych klasach w dniach od 21 do 23 października. Uczniowie rozwiązywali test przygotowany przez nauczyciela techniki na internetowej aplikacji Quizizz. Wyniki konkursu są następujące:

w kl. V: I miejsce – Bartosz
II miejsce – Łukasz
III miejsce –Szymon

w kl. VI: I miejsce – Fabian
II miejsce – Julia
III miejsce – Patrycja i Marta

w kl. VII: I miejsce – Norbert
II miejsce – Gabriela
III miejsce – Kewin i Adrian

w kl. VIII: I miejsce – Karolina
II miejsce – Jan
III miejsce – Celina

W drugim etapie konkursu, najlepsi uczniowie poszczególnych klas, 28 października rozwiązywali kolejny test, w wyniku którego wyłoniono uczniów, którzy wykazali się największą wiedzą z przepisów
o ruchu pieszych i rowerzystów w naszej szkole.

I miejsce – Karolina z klasy VIII
II miejsce – Fabian z klasy VI,
III miejsce – Bartosz z klasy V i Julia z klasy VI.