Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Przypominamy o konieczności przestrzegania zaleceń wydanych przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W okresie, w którym zawieszono zajęcia szkolne, uczniowie zobowiązani są do nauki w domu.
Powinni:
– utrwalać omówiony materiał,
– wykonać zadane zadania,
– zapoznać się z nowymi materiałami przesyłanymi przez nauczycieli w formie elektronicznej (np. dziennik elektroniczny Librus lub inny ustalony przez nauczyciela sposób)