Informacja dla uczniów - zdalne nauczanie

Informacja dla uczniów - zdalne nauczanie

Drodzy Uczniowie!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego realizowanego w sposób następujący:

1. On – line (na żywo)
2. Na bazie materiałów przesłanych przez dziennik Librus. ( W związku z tym prosimy o systematyczne czytanie wiadomości w tym dzienniku).

Klasy 0-3: Godziny pracy klas i formy pracy są ustalane przez rodziców z wychowawcą. Lekcje on-line będą prowadzone przez aplikacje Skype i Messenger.

Klasy IV- VIII: Uczniowie uczestniczą w lekcjach zgodnie z planem lekcji danej klasy. Zdalne nauczanie prowadzone będzie w dwóch formach:
1. On- line – w programie Discord.
2. Zdalnie- poprzez informacje o temacie, celach lekcji i czynnościach do wykonania przez ucznia przesyłanych przez wiadomości w dzienniku Librus. Proszę więc o dokładne ich czytanie.
Każdego dnia będziesz otrzymywał za pośrednictwem dziennika Librus krótkie informacje o planowanym temacie, przebiegu każdej lekcji i jej celach.

W klasach IV- VIII zakłada się prowadzenie zajęć zgodnie z obowiązującym dotychczas planem, ale ze skróceniem ich do ok. 30 minut. Przewiduje się rozpoczynanie i kończenie poszczególnych zajęć zgodnie z czasem ich trwania w okresie, gdy nauka była realizowana w szkole. Czas między kolejnymi lekcjami możesz wykorzystać na odpoczynek i ewentualne konsultacje z nauczycielem.
Potwierdzeniem Twojej obecności na zajęciach jest udział w zajęciach grupy klasowej utworzonej w aplikacji Discord (w przypadku zajęć on- line) i odebranie informacji o lekcji w dzienniku Librus.

Wszelkie prace wykonywane przez Ciebie odsyłane są drogą elektroniczną, którą ustalił nauczyciel/wychowawca, i podlegają ocenianiu.

Informuję, że w każdej chwili możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym.

Pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów w poniedziałek w godzinach 12.00 – 15.00 , w czwartek w godzinach 11.00- 15.00.
W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyczną. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy uczniów do indywidualnych konsultacji.

Nie opuszczaj własnego mieszkania! Szkolne obiekty są pozamykane oraz został wprowadzony zakaz wstępu na boisko szkolne.

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:
sp4@lipnicawielka.pl Kontakt z dyrektorem szkoły, Bożeną Marcinek: tel. 601 720 120 lub 18 26 345 21 (w godzinach 8.00- 11.00)

Kontakt z nauczycielami uczącymi w Twojej klasie został przekazany poprzez e-dziennik.

Zwracam się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Niestety, wg informacji WHO, młodzi ludzie też są narażeni na zakażenie.

Wszelkie kontakty ogranicz do Internetu lub innych środków komunikacji.

Pamiętaj, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji!

Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!
Dyrektor szkoły
Bożena Marcinek