Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo!
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane w nowych terminach, które zostaną podane do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty i zaglądać na stronę https://kuratorium.krakow.pl/ , ponieważ tam będą aktualizowane wszystkie terminy.