"Gwiazdy naszej historii"

"Gwiazdy naszej historii"

W dniach 25 i 28 września 2020r. odbyła się w naszej szkole sesja historyczna pn. „Gwiazdy naszej historii”, w której wzięli udział uczniowie klas 0-III oraz ich rodziny. Spotkanie to było okazją do poznania historii naszej „Małej Ojczyzny”.
Pan Bogusław Jazowski – nauczyciel historii w bardzo ciekawy sposób opowiedział dzieciom o ważnych wydarzeniach z historii naszego kraju.
11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Państwo polskie po 123 latach zaborów znów znalazło się na mapie Europy. Problemem jednak w pierwszych latach niepodległości były granice. Jednym z nich była sprawa granicy polsko- czechosłowackiej na Orawie. Decyzją mocarstw zachodnich większa część spornego terenu znalazła się poza granicami Polski, a Lipnica Wielka była podzielona między dwa kraje. Ostatecznie w 1924 roku doszło do porozumienia między rządami Polski i Czechosłowacji. Za dwie wsie Suchą Górę i Głodówkę, Polska otrzymała całą Lipnicę Wielką.
Ważną rolę w tym czasie spełnił Piotr Borowy, który był w delegacji na konferencji pokojowej w Paryżu i zabiegał o przyłączenie Orawy do Polski. Został on pochowany na cmentarzu w Lipnicy Wielkiej, a tablica pamiątkowa z jego wizerunkiem wmurowana jest na kościele św. Łukasza.
Uczniowie zostali też zapoznani z herbem Lipnicy Wielkiej i Orawy oraz obejrzeli animację o historii naszego kraju. Dzieci samodzielnie wykonały w domu piękne biało- czerwone chorągiewki, które podczas śpiewania piosenki pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem” powiewały nad ich głowami.
Dzieci z klasy II zaprezentowały zjawiskowy układ choreograficzny „Taniec z flagami”, który był pięknym wyrazem szacunku wobec naszego symbolu narodowego- flagi.
Ostatnią częścią programu były konkursy, które miały na celu utrwalenie znajomości symboli narodowych. Konkursy sprawiły uczniom i ich rodzicom wiele radości.
Zrealizowana w szkole sesja historyczna była jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Gwiazdy naszej historii”. Odbył się też konkurs wiedzy dla klas 7-8, o odzyskaniu niepodległości przez Polskę.

Działanie sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN