Udział w Wojewódzkim Projekcie Ekologicznym "Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2021"

Udział w Wojewódzkim Projekcie Ekologicznym "Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2021"

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa nr 4 im. dra Emila Kowalczyka przystąpiła do Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2021” z zakresu edukacji ekologicznej organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym. Partnerem Projektu był Małopolski Kurator Oświaty, natomiast koordynatorem na terenie naszej szkoły była pani Edyta Gombarczyk.

Podsumowanie wszystkich działań odbyło się 22 października 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie, podczas którego ogłoszono wyniki pięciu rund, wręczono dyplomy i nagrody laureatom. Wśród 44 szkół i przedszkoli, nasza szkoła otrzymała wyróżnienie, z czego jesteśmy bardzo dumni.

Celem projektu było utrwalenie i pogłębianie wiadomości przyrodniczo – ekologicznych, budowanie świadomości ekologicznej, wdrażanie do poznawania cennych okazów roślin i zwierząt swojej miejscowości i gminy, pobudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego, kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej, wykorzystanie odpadów wtórnych mających wpływ na zmiany klimatu jako pracy technicznej, inspirowanie dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska, prezentacja na forum posiadanych wiadomości, umiejętności i działań z zakresu ekologii oraz nabywanie umiejętności selektywnej zbiórki odpadów i przeprowadzenie zmian w swojej miejscowości na rzecz ochrony środowiska.

Projekt składał się z 5 rund. Runda pierwsza sprawdzała wiedzę uczniów z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W tym etapie brali udział: Julia Bryniarska i Antoni Socha z klasy szóstej oraz Julia Bandyk i Patrycja Michalak z klasy ósmej. W ramach drugiej rundy należało przygotować film przedstawiający proces powstania ekologicznej pracy (przestrzennej) wykonanej z surowców wtórnych potocznie uznawanych za odpady. Uczniowie Maciej Karkoszka i Szymon Gombarczyk z klasy siódmej nagrali filmik, który przedstawiał wykonanie zabawki „żółwik z plastikowych nakrętek”. Runda trzecia polegała na przygotowaniu prezentacji multimedialnej z przebiegu działań ekologicznych w szkole w zakresie projektu, obejmując wyłącznie ostatnie dwa lata szkolne. W ramach tej rundy uczniowie z klasy szóstej i siódmej przygotowali prezentację w programie Power Point, które dotyczyła działań ekologicznych prowadzonych na terenie naszej szkoły. W rundzie czwartej szkoła miała za zadanie przygotować pracę składającą się z dwóch części: album prac fotograficznych ciekawych okazów flory i fauny swojej miejscowości i gminy oraz zielnik prezentujący okazy roślin specyficzne dla swojej miejscowości i gminy. Album prac fotograficznych oraz zielnik został przygotowany przez Radosława Brenkusa ucznia klasy szóstej oraz Kingę Brenkus uczennicę klasy siódmej. Runda piąta była przeznaczona dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I-III, którzy mieli za zadanie przygotować plakat ekologiczny wykonany w technice dowolnej. Tematyką pracy plastycznej było „DZIAŁAMY EKOLOGICZNIE I ZDROWO”. Dzieci z naszego oddziału przedszkolnego wykonały wspólnie plakat pod opieką pani Beaty Orzechowskiej pt: „Ratuj Ziemię”. Natomiast drugi plakat pt.: „Bawimy się bezpiecznie, dbamy o Ziemię” został wykonany przez uczniów klas I-III pod opieką pani Agnieszki Gombarczyk, pani Beaty Rudnickiej i pani Anieli Lach.

Udział w Wojewódzkim Projekcie Ekologicznym „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2021” doskonale wpisał się w życie naszej szkoły. Wszystkie przedsięwzięcia organizowane w ramach projektu cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Uczniowie realizujący projekt mieli okazję wykazać się swoimi pomysłami, umiejętnościami reżyserskimi, talentami plastycznymi. Przy okazji dobrej zabawy i mile spędzonego czasu zdobyli odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące wiadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz poznali bliżej roślinność naszej gminy Lipnicy Wielkiej.

mgr Edyta Gombarczyk