Akademia z okazji Dnia Nauczyciela

Akademia z okazji Dnia Nauczyciela

Do jednych z najbardziej uroczystych dni w szkole należy Dzień Edukacji Narodowej, zwany powszechnie Dniem Nauczyciela. To wyjątkowe święto.

Tego dnia uczniowie w szczególny sposób wyrażają wdzięczność i uznanie dla pięknej, aczkolwiek trudnej pracy pedagogów.
Dnia 14.10.2021r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. dra Emila Kowalczyka odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor Bożeny Marcinek, która przywitała wszystkich zaproszonych gości, nauczycieli emerytów, Grono Pedagogiczne oraz pracowników szkoły. Następnie przekazała głos uczniom. Organizatorzy uroczystości to uczniowie klas I-VIII. Celem akademii było uczczenie nauczycieli w dniu ich święta oraz podziękowanie im za trud włożony w edukację i wychowanie. Spotkanie rozpoczęto od części artystycznej. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Nie zabrakło również krótkich inscenizacji na temat życia szkolnego. Aktorzy w sposób humorystyczny pokazali z czym muszą mierzyć się nasi kochani nauczyciele. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych wspaniałych pedagogów. Następnie odśpiewano “Sto lat”. Wszyscy byli wzruszeni i zadowoleni.
W naszej szkole dzień ten był szczególnie wyjątkowy, gdyż pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę Panią mgr Janinę Karkoszkę. Przez wiele lat była częścią naszej szkoły. Najpierw jako uczennica, następnie nauczyciel języka polskiego i plastyki, a później dyrektor szkoły. Chcieliśmy bardzo gorąco podziękować Pani Janinie za pracę, którą włożyła w naszą edukację i wychowanie, za serce włożone w każde działanie na rzecz całej społeczności szkolnej. Pracując w szkole w Przywarówce, zasiewała w sercach swoich uczniów piękno, dobro i wiedzę oraz uczyła szanować, kochać i kultywować orawską gwarę i obyczaje. Będziemy próbowali to ziarno pielęgnować i rozwijać.
W dniu przejścia na emeryturą życzymy zdrowia, radości, dni wolnych od trosk i kłopotów oraz zrealizowania wszystkich pasji i marzeń.
Akademia przebiegała w miłej, ale podniosłej atmosferze. Przygotowano również prezentację, która przywołała wiele wspomnień związanych z Panią Janiną, przybliżyła jej osobę i dostarczyła informacji związanych z historią oraz patronem szkoły. Było to niezwykle wzruszające przeżycie.
Po tej części delegacje wszystkich klas złożyły życzenia i podziękowania oraz wręczyły kwiaty i drobne upominki.
Następnie zabrała głos Pani Dyrektor Bożena Marcinek, która podziękowała uczniom i zaangażowanym w występ nauczycielom, nawiązała do projektu “Czytamy w cieniu buka” oraz poprosiła Panią Janinę Karkoszkę o odczytanie utworu naszego Patrona Szkoły – Emila Kowalczyka “Moje przykozania”.
Po zakończeniu Pani Janina życzyła wszystkim uczniom i nauczycielom, aby testament dra Emila Kowalczyka był ich drogowskazem na dalsze lata pracy i nauki, by dorobek patrona nie został zapomniany i był wciąż żywy w naszych sercach.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni, a efekty uroczystości spełniły zamierzone cele organizatorów.