Kuratoryjny konkurs z języka niemieckiego

Kuratoryjny konkurs z języka niemieckiego

„Każdy ma swój własny Mount Everest, dla którego zdobycia pojawił się na Ziemi” H. MacLeod

19 października 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. dra Emila Kowalczyka odbył się etap szkolny Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.
Konkurs organizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i składa się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Najważniejszym celem tego konkursu jest wyłanianie talentów językowych oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów.
Szkołę Podstawową nr 4 im. dra Emila Kowalczyka reprezentował uczeń kl. 7 Wojciech Kuliga.
Z niecierpliwością czekamy na kolejny etap. Życzymy Wojtkowi sukcesu i wierzymy, że jego talent językowy, rozwijany systematycznie dzień po dniu, zaowocuje tytułem laureata Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego. Trzymamy kciuki i życzymy zdobycia językowego Mount Everest’u.

mgr Beata Mastela

Uczeń klasy 7 – Wojciech Kuliga w czasie konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego