Nie pal przy mnie, proszę

Nie pal przy mnie, proszę

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”, który jest adresowany dla uczniów klas I- III szkół podstawowych.

Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. W ramach realizacji programu w każdej klasie zostanie przeprowadzonych pięć zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

Co to jest zdrowie?
Od czego zależy nasze zdrowie?
Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone?
Nie pal przy mnie, proszę.