Akcja Podaruj Znicz Pamięci 2021

Akcja Podaruj Znicz Pamięci 2021

Jak co roku, Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało zbiórkę zniczy na terenie szkoły. Akcja trwała od 21- 28 października.

Uczniowie naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu. Wolontariusze przeszli po klasach i zebrali pełne pudło zniczy.
Składamy wyrazy wdzięczności rodzicom i uczniom za udział w akcji. Dzięki Waszemu wysiłkowi znów zapłoną znicze.