Lekcja otwarta z przyrody

Lekcja otwarta z przyrody

16 lutego 2022 roku odbyła się lekcja otwarta w klasie IV z przyrody z wykorzystaniem zaawansowanego narzędzia TIK jakim jest Genially. Wykorzystano interaktywną prezentację w postaci Escape room – pokoju zagadek oraz gry planszowej pt.: „Bieg po zdrowie”.

Uczniowie pracowali w grupach, z chęcią i zaangażowaniem rozwiązywali zadania, utrwalając wiadomości dotyczące budowy ciała człowieka. Natomiast podczas gry planszowej poznawali różne sytuacje, zachowania właściwe i niewłaściwe, które mają wpływ na nasze zdrowie.

E. Gombarczyk