Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody

W tym roku nasza Szkoła włączyła się w akcję Światowy Dzień Wody z PAH, która odbywa się pod hasłem „Oszczędzanie wody to za mało”. Celem obchodów było szerzenie świadomości o tym, że dostęp do czystej wody to prawo każdego człowieka, na świecie 785 milionów ludzi nie ma dostęp do bezpiecznej wody pitnej oraz za stan naszych wód jesteśmy współodpowiedzialni.

W ramach tej akcji uczniowie klasy VI na zajęciach ekologiczno-geograficznych obejrzeli prezentację i film, które miały na celu wskazać co to jest ”ślad wodny” i jak go zmniejszyć. Wykonywali plakaty, rozwiązywali quizy, zagadki o wodzie i „wodne sudoku”. Poznali sposoby oszczędzania wody i źródła jej zanieczyszczeń. Wspólnie wykonali gazetkę na głównym korytarzu.

E. Gombarczyk