Przez krzyż do Zmartwychwstania

Przez krzyż do Zmartwychwstania

Uczniowie klasy szóstej i trzeciej przedstawili mini Misterium Pasyjne „Przez krzyż do Zmartwychwstania”, którym wprowadzili nas w przeżywanie Triduum Paschalnego – Świętych Dni będących pamiątką męki i śmierci oraz ciszy grobu i Zmartwychwstania Chrystusa.

Misterium opowiadało o prawdzie, że do chwały i zwycięstwa idziemy niosąc własne boleści życiowe razem z Chrystusem.

Wszystkim życzymy pomyślnego pokonywania trudności, które niesie codzienne życie. Oby Zmartwychwstały Chrystus udzielił wam łaski silnej wiary, niezłomnej nadziei i gorącej miłości.