Sprzątanie świata w gminie Lipnica Wielka 2022

Sprzątanie świata w gminie Lipnica Wielka 2022

W dniu 28 kwietnia 2022r., uczniowie naszej Szkoły przyłączyli się do gminnej akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA W GMINIE LIPNICA WIELKA 2022”, które promuje działania na rzecz poszanowania środowiska oraz kształtuje postawy proekologiczne.

Wyposażeni w worki i rękawiczki, uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami zbierali śmieci, wzdłuż poboczy, na boisku, w okolicach lasu i wokół pomnika przyrody. Zaśmiecone miejsca w mgnieniu oka stały się czyste. Uczestnicy sprzątania byli bardzo zadowoleni z udziału w akcji. Wszyscy dobrze się bawili i jednocześnie zdali sobie sprawę, że inicjowanie takich działań zmniejszyło ich negatywny wpływ na środowisko.

Akcja ,,Sprzątanie Świata” przyczyniła się do wzrostu świadomości ekologicznej młodych ludzi, a także do poprawy stanu czystości terenów objętych sprzątaniem.

Za przekazanie niezbędnych rzeczy do sprzątania (rękawiczki i worki), serdecznie dziękujemy pracownikom z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska z Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej.