Program profilaktyki palenia tytoniu "Znajdź Właściwe Rozwiązanie"

Program profilaktyki palenia tytoniu "Znajdź Właściwe Rozwiązanie"

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole realizowany był program profilaktyki palenia tytoniu pt.: „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”. Program ten przygotowany został przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Targu.

W ramach realizacji programu na lekcjach wychowawczych w klasach IV-VIII przeprowadzono 5 warsztatów według zaleceń programu. Podczas tych zajęć uczniowie poznali między innymi skutki palenia papierosów, sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz umiejętności odmowy i asertywnego zachowania, pozytywnego myślenia o sobie. Chętnie brali udział w pogadankach, wspólnie poszukiwali rozwiązania trudnych sytuacji. W ramach programu zorganizowano również spotkanie z pielęgniarką szkolną na temat skutków palenia papierosów oraz spotkanie z policjantem na temat narkotyków a odpowiedzialności. Uczniowie na podsumowanie programu na lekcjach informatyki przygotowali w programie Canva ulotki antynikotynowe oraz na lekcjach wychowawczych plakaty na temat szkodliwości palenia tytoniu. W ramach pedagogizacji rodziców przeprowadzono szkolenie na temat zagrożeń wynikających ze stosowania e-papierosów.
Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli.