Wycieczka klas I - III do Bochni

Wycieczka klas I - III do Bochni

W ramach projektu „Poznaj Polskę” w dniu 09maja 2022 roku wybraliśmy się na jednodniową wycieczkę szkolną do Bochni oraz Ogrodu Doświadczeń.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Kopalni Soli. W unikatowym labiryncie solnych korytarzy, czekało na nas wiele niespodzianek. Już sam zjazd do kopalni szybem Cambi był wielkim przeżyciem. Pod okiem naszych przewodników zwiedzaliśmy kopalnię oraz odbyliśmy przejazd podziemną kolejką wzdłuż podłużni August. Za pomocą holograficznych i interaktywnych inscenizacji oraz słuchowisk przekazana została nam wiedza o historii kopalni, średniowiecznych technikach wydobywczych, pracy górnika, zwyczajach górniczych oraz codziennym życiu kopalni. W pamięci na pewno pozostaną prezentacje pokazujące dawny system wentylacji, pracę wypalaczy metanu, pożary oraz zalanie wodą podziemnych chodników.
Kolejnym etapem wycieczki była “żywa” lekcja fizyki w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie. Uczestniczy wycieczki, pod kierunkiem przewodników, samodzielnie przeprowadzili kilkadziesiąt doświadczeń z różnych działów fizyki. Najwięcej emocji dostarczyła zabawa na ruchomej platformie pokazująca działanie siły bezwładności oraz trampolina na której uczniowie testowali zachowanie w stanie nieważkości. Uczniowie mogli samodzielnie doświadczyć jak drży powietrze w pobliżu gongu, nadać i odebrać wiadomość z użyciem telegrafu akustycznego, szeptać i być dobrze słyszanym na odległość 20 m, znaleźć się we wnętrzu kalejdoskopu i wykonać wiele innych eksperymentów, a przede wszystkim poprzez osobiste doświadczanie i przeżywanie zjawisk fizycznych, z udziałem własnych zmysłów, próbować rozumieć świat otaczających nas zjawisk. Uczniowie byli wyjątkowo zadowoleni z tak ciekawej lekcji.

Lucyna Łowas