Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

W szkolnym konkursie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w ramach akcji „Odblaskowa szkoła” brało udział 18 uczniów z klas od V do VIII. Konkurs odbył się w poszczególnych klasach w dniach od 24 do 28 października.

Uczniowie rozwiązywali testy przygotowane przez nauczyciela techniki na internetowej aplikacji Quizizz. Wyniki konkursu są następujące:

w kl. V: I miejsce – Łukasz Węgrzyn
II miejsce – Gabriel Bandyk
III miejsce – Emilia Brenkus

w kl. VI: I miejsce – Gabriela Michalak
II miejsce – Tomasz Łowas

w kl. VII: I miejsce – Radosław Brenkus
II miejsce – Julia Bryniarska
III miejsce – Zuzanna Antałczyk

w kl. VIII: I miejsce – Kinga Brenkus i Łukasz Bandyk
II miejsce – Bartosz Wójciak
III miejsce – Maciej Karkoszka i Wojciech Kuliga

W drugim etapie konkursu, najlepsi uczniowie poszczególnych klas rozwiązywali kolejny test, w wyniku którego wyłoniono uczniów, którzy wykazali się największą wiedzą z przepisów o bezpieczeństwie w ruchu pieszych i rowerzystów w naszej szkole.

I miejsce – Bartosz Wójciak z klasy VIII
II miejsce – Łukasz Węgrzyn z klasy V i Radosław Brenkus z klasy VII
III miejsce – Gabriela Michalak z klasy VI.