Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty

Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w bieżącym roku szkolnym obejmować będzie trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy. Uczniowie będą go pisać w dniach od 23 do 25 maja. W pierwszym półroczu pisali już egzaminy próbne.

Zachęcamy, aby na bieżąco śledzić pojawiające się informacje i materiały związane z egzaminem na poniższych stronach:
Centralna Komisja Egzaminacyjna (https://cke.gov.pl/)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie (http://www.oke.krakow.pl/inf/)