Światowy Dzień Aids

Światowy Dzień Aids

W naszej szkole w ramach Światowego Dnia AIDS uczniowie klas VII i VIII podczas zajęć z wychowania do życia w rodzinie oraz zajęć z wychowawcą wykonali plakaty na temat profilaktyki i wiedzy o AIDS.

Działania edukacyjne obejmowały także zorganizowany w szkole Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów klas VII i VIII. Celem konkursu było: zainteresowanie uczniów problematyką HIV/AIDS, podniesienie wiedzy na temat HIV i AIDS, znaczenie terminów HIV i AIDS, budowy i działania wirusa HIV, przebiegu zakażenia, dróg zakażenia, pierwotnych i wtórnych objawów zakażenia wirusem HIV, form bezpiecznych kontaktów z zakażonym, zachowania ryzykowne, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji dla osób zarażonych HIV i chorych na AIDS, przeciwdziałanie uzależnieniom, promowanie postaw odpowiedzialności za własne życie i odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich.