Lekcja wychowania do życia w rodzinie

Lekcja wychowania do życia w rodzinie

Gry planszowe pobudzają wyobraźnię i zacieśniają więzi w grupie, a przede wszystkim dają możliwość swobodnej i ciekawej nauki. Nasi uczniowie zdecydowali wydrukować elementy do gry planszowej. W tym tygodniu została wydrukowana kostka do gry, którą uczniowie już wykorzystali do gry integracyjnej na lekcji wychowanie do życia w rodzinie.

Na lekcji wykorzystano pomoce dydaktyczne zakupione dzięki udziałowi szkoły w programie Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci