Prace w ogródku szkolnym w ramach zajęć ekologicznych

Prace w ogródku szkolnym w ramach zajęć ekologicznych

„Tu się nie nudzimy, tu się uczymy”. Uczniowie klasy V w ramach zajęć ekologicznych aktywnie włączyli się w prace ogrodnicze. Po wygospodarowaniu kolejnego miejsca przed szkołą, posadzono hortensje, a następnie uzupełnili wolne przestrzenie korą dekoracyjną.

Wykonali również prace pielęgnacyjne. Dzięki podjętej inicjatywie uzniowie uczą się systematyczności, odpowiedzialności, ale przede wszystkim nabywają umieje?tności, które niejednokrotnie wykorzystają w późniejszym etapie swojego życia. Relaks w ogrodzie oprócz oczywistego kształtowania postaw proekologicznych, uczy działania zespołowego oraz planowania.