Pieszy rajd turystyczny

Pieszy rajd turystyczny

W ramach konkursu “Odblaskowa szkoła” we środę 27 września 2023 roku w naszej szkole zamiast lekcji odbył się XIX Gminny Rajd Turystyczny im. Piotra Borowego – Ścieżkami i Szlakami Babiej Góry.

W tym roku w wydarzeniu brali uczniowie wszystkich klas I – VIII, którzy pod opieką nauczycieli przeszli kilkukilometrową trasą: Szkoła Podstawowa nr 4 w Przywarówce – szlakiem pieszo-rowerowym niebieskim od szkoły obok Rysiowskiej Grapy przez Kiczorowskie Pola – do drogi na Rajsztag koło Zosiakowej Polany (przy Gajówce Królowa odpoczynek) – dalej Rajsztagiem na Stańcową Polanę i do Szkoły w Przywarówce. W czasie wędrówki zwracana była uwaga na bezpieczeństwo uczestników oraz przypomniane zostały zasady poruszania się pieszych po drogach i szlakach turystycznych.

zdjęcia ze strony: https://mieszkancy.lipnicawielka.pl/