Święto Patrona Szkoły

Święto Patrona Szkoły

Dnia 28 lutego 2024 r. obchodziliśmy ważny dla wspólnoty szkolnej dzień – Święto Patrona Szkoły dra Emila Kowalczyka.

Dzień Patrona Szkoły to wyjątkowa okazja do świętowania i kultywowania wartości, które są istotne dla społeczności szkolnej. Kierując się słowami dra Emila Kowalczyka: “To co nowoźniyjsce jes w sercu, to co nopiykniyjse jes na Orawie”, uczestnicy obchodów skupiali się na znaczeniu wartości ukrytych głęboko w sercach oraz na pięknie i wyjątkowości lokalnej kultury orawskiej. Poprzez różnorodne wydarzenia uczniowie mają okazję podkreślać istotę wartości moralnych i społecznych, jednocześnie celebrować piękno tradycji orawskiej, która stanowi integralną część ich dziedzictwa. Obchody tego dnia to nie tylko okazja do uświadomienia sobie, co jest naprawdę istotne w życiu, ale także do zacieśniania więzi społeczności szkolnej i kultywowania dziedzictwa lokalnej kultury.
Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom i gościom za wspólne przeżywanie tego wspaniałego dla szkoły dnia.