Uruchomienie zajęć dla dzieci z oddziałów I-III i konsultacji dla uczniów klasy VIII

Uruchomienie zajęć dla dzieci z oddziałów I-III i konsultacji dla uczniów klasy VIII

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji od dnia 25 maja 2020 r. w klasach od pierwszej do trzeciej szkoły podstawowej zaplanowane jest uruchomienie zajęć opiekuńczych z elementami zajęć dydaktycznych. W naszej szkole dotyczy to również oddziału przedszkolnego. Uruchomiony zostaje dostęp do biblioteki szkolnej: czwartek, godz. 14.00- 15.00 Od 25 maja 2020 r. uruchamiamy również w szkole…

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo! Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane w nowych terminach, które zostaną podane do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty i zaglądać na stronę https://kuratorium.krakow.pl/ , ponieważ tam będą aktualizowane wszystkie terminy.